Vyučující

Mgr. Miroslava Lašanová - Pedagogická fakulta - Univerzita Karlova              Mgr. Barbora Horáková - Pedagogická fakulta - Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích                  

Vyučující předměty

malba - výtvarná technika vyjadřující se linií i barevnou plochou. Vytváří v obraze dojem prostoru pomocí světla a stínu. Užívá techniky akvarelu, tempery, olejových barev. kresba - výtvarná technika založená na lineárním vyjádření. Kresebné materiály jsou tužka, uhel, křída, hrudka, tuš. grafika - umělecké řemeslné zpracování materiálu tak, aby se daly vyhotovit otisky, a dílo se dalo rozmnožovat (linorit, suchá jehla) keramika - prostorové výrobky z hlíny které se zpravidla vypalují. Možnost použití různých barevných glazur. prostorové práce - kombinace nejrůznějších postupů, technik a materiálů (sádra, papír, textil, drát, hlína apod.).   Žáci VO mají k dispozici vypalovací pec, hrnčířský kruh, lis na grafiku atd.   Výtvarný obor celoročně prezentuje práce svých žáků ve své vlastní zámecké galerii.